Video

SVN

Sterilisatievereniging Nederland

SVN

Kennis deel je bij SVN!

Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN) is een vereniging die het vergroten van kennis, deskundigheid, innovatie, kwaliteit en professionaliteit op het gebied van desinfectie, reiniging, sterilisatie, beheren en transporteren van medische hulpmiddelen nastreeft.

Datum: November 2021

Klant: Sterilisatievereniging Nederland

Onze rol: Videoproductie

Industrie: Medische dienstverlening

Voor Sterilisatie Vereniging Nederland hebben wij een video gemaakt die een kijkje achter de schermen geeft bij de sterilisatieafdeling van een ziekenhuis. Het doel van de video is geweest om jongeren aan te spreken om te komen werken in de sterilisatiebranche. Dat is een hele belangrijke branche waarvan de meeste niet eens weten van het bestaan. Op de CSA zorg je ervoor dat er veilig geopereerd kan worden. Dat doe je door te regelen dat een instrumenten set op tijd, schoon en steriel aankomt in de operatiekamer (OK).

Onze samenwerking met SVN loopt nu al vele jaren. Vanuit onze expertise op mediagebied denken wij als onafhankelijke partij met de vrijwilligers mee. Dat betekent ook dat wij aanwezig zijn bij veel vergaderingen en meepraten over de planning en uitvoering.

Sociale Media

Kind & Ziekenhuis

Kind & Ziekenhuis

Kind & Ziekenhuis

Geeft kind en gezin een stem.

Stichting Kind en Ziekenhuis  bevordert al bijna 45 jaar kind- & gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. De stichting wil dat alle kinderen die tijdelijke of langdurig ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces.

Datum: Juni 2021 – Januari  2022

Klant: Kind en Ziekenhuis

Onze rol: Social Media

Industrie: Medische dienstverlening

Op basis van het van tevoren opgestelde plan zijn we voor Kind & Ziekenhuis de social mediakanalen gaan inrichten en managen. Doordat er wordt gewerkt vanuit een vooraf opgesteld frame, is er een houvast. Dat werkt voor ons en de klant erg fijn en helpt bovendien bij het bewaken van de continuïteit. We screenen dagelijks nieuwsbrieven op relevant nieuws dat gaat over de medische kindzorg.

Dit stemmen we vervolgens af met Kind & Ziekenhuis. Zo staat er altijd op tijd iets interessants online! Onze kracht daarbij is dat we helemaal integreren binnen het bedrijf. We gaan zover met het persoonlijke contact, dat het bijna aanvoelt alsof Jeanette medewerker is bij Kind & Ziekenhuis.

Sociale Media
Sociale Media

Ontwikkelingen in het aantal volgers van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

Instagram: +21,6%

Twitter: +0,4%

Facebook: +5,7%

Website

Nationale Notaris

Nationale Notaris

Nationale Notaris

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Nationale Notaris is een landelijk netwerk van hooggekwalificeerde notariskantoren met meer dan 50 notarissen in heel Nederland. Het is een laagdrempelige organisatie die het verkrijgen van notariële producten en aanverwante diensten zo makkelijk mogelijk wil maken.

Datum: April 2021

Klant: Nationale Notaris

Onze rol: Webdesign

Industrie: Notariaat

In het ontwerpen van een nieuwe website voor Nationale Notaris, hebben we de gehele workflow bekeken. Daarbij hebben we vooral gekeken wat het beste werkt om klanten door de website heen te krijgen, want er zitten twee webshops verbonden aan de website. De navigatie heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Ook de content is gecontroleerd en aangepast, daarbij was het vooral belangrijk dat het goed leesbaar en toegankelijk zou zijn voor particulieren.

Bovendien is de identiteit goed onder de loep genomen binnen de stijl van de nationale notaris. Het uitgangspunt is geweest om de laagdrempeligheid voor particulieren te vergroten en de autoriteit van Nationale Notaris te versterken. Na de oplevering zijn er steeds meer functionaliteiten bij gekomen om te zorgen dat de website mee gaat met zijn tijd. Daarmee is de website continu in ontwikkeling.

Website
Website