Sociale Media

Kind & Ziekenhuis

Kind & Ziekenhuis

Kind & Ziekenhuis

Geeft kind en gezin een stem.

Stichting Kind en Ziekenhuis  bevordert al bijna 45 jaar kind- & gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. De stichting wil dat alle kinderen die tijdelijke of langdurig ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces.

Datum: Juni 2021 – Januari  2022

Klant: Kind en Ziekenhuis

Onze rol: Social Media

Industrie: Medische dienstverlening

Op basis van het van tevoren opgestelde plan zijn we voor Kind & Ziekenhuis de social mediakanalen gaan inrichten en managen. Doordat er wordt gewerkt vanuit een vooraf opgesteld frame, is er een houvast. Dat werkt voor ons en de klant erg fijn en helpt bovendien bij het bewaken van de continuïteit. We screenen dagelijks nieuwsbrieven op relevant nieuws dat gaat over de medische kindzorg.

Dit stemmen we vervolgens af met Kind & Ziekenhuis. Zo staat er altijd op tijd iets interessants online! Onze kracht daarbij is dat we helemaal integreren binnen het bedrijf. We gaan zover met het persoonlijke contact, dat het bijna aanvoelt alsof Jeanette medewerker is bij Kind & Ziekenhuis.

Sociale Media
Sociale Media

Ontwikkelingen in het aantal volgers van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

Instagram: +21,6%

Twitter: +0,4%

Facebook: +5,7%