Een consistente bedrijfsidentiteit

Consistentie: De basis van een herkenbare bedrijfsidentiteit

Consistent zijn in de uitstraling van jouw bedrijf is erg belangrijk. Wanneer een klant bereikt wordt via een offline kanaal, zoals een brochure of folder en vervolgens naar de site van jouw bedrijf gaat, dan is het belangrijk dat zowel de offline als de online kanalen dezelfde uitstraling hebben. Waarom is dit dan zo belangrijk?

Consistentie zorgt voor vertrouwen

Met een consistente bedrijfsidentiteit laat je zien dat je achter je eigen bedrijfsidentiteit staat. Je bent trots op jouw bedrijfsidentiteit en zal dus jouw product leveren zoals de klant kan verwachten. Jouw uitstraling creëert bepaalde verwachtingen. Als je niet consistent bent, dan kan dit verwarring en wantrouwen creëren bij de klant. Daarnaast komt jouw bedrijf dan onvoorbereid en niet gepassioneerd over. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat jouw Instagram account een totaal andere tone of voice gebruikt. Of dat je een prachtige direct mailing opzet, maar dat potentiële klanten via Google op een website terechtkomen die verre van innovatief is en het gevoel geeft dat het bedrijf onprofessioneel is en achterloopt.

Stel: jouw bedrijf komt op een folder erg milieubewust over en dat past ook bij jouw bedrijf, maar dit blijkt niet uit jouw website. Dan kan dit milieubewuste klanten afschikken en wantrouwig maken. Hierdoor kan je potentiële opdrachten mislopen. Zorg er daarom voor dat jouw marketingkanalen consistent zijn en jouw bedrijfsidentiteit goed weergeven.

Externe consistentie zorgt voor interne consistentie

Consistent zijn in hoe jouw bedrijf zich aan de buitenwereld laat zien, heeft ook binnen jouw bedrijf voordelen. Jouw werknemers weten (nog) beter waar jouw bedrijf voor staat en welke idealen en doelen het heeft. Consistentie creëert ook een soort blauwdruk voor toekomstige beslissingen op het gebied van marketingactiviteiten. Als er één vaste stijl is binnen jouw bedrijf, dan is het makkelijker voor jou en jouw werknemers om deze stijl aan te houden bij bijvoorbeeld nieuwe content voor op je website of nieuwe folders. Bovendien zorgt consistentie ervoor dat sollicitanten goed weten bij wat voor een bedrijf ze solliciteren. Zo worden werknemers aangetrokken die passen binnen jouw bedrijfsidentiteit en dezelfde idealen hebben.

Schep een band met je klanten

Als iemand consistent is in zijn doen en laten, dan creëert dit vertrouwen en een betere band. Het voelt meer authentiek en echt als een persoon trots is op wie hij/zij is en zijn/haar persoonlijkheid niet aanpast aan anderen. Bovendien zorgt deze consistentie ervoor dat het publiek een beter gevoel kan ontwikkelen bij wie iemand is. Ditzelfde geldt voor een bedrijf. De mogelijkheid om een band te scheppen met klanten wordt versterkt door een consistente bedrijfsidentiteit. Jij hebt waarschijnlijk ook nog fijne herinneringen aan de oude bakker om de hoek waar je elke zaterdag broodjes kwam halen. Het zou prachtig zijn als klanten ditzelfde gevoel ook bij jouw bedrijf krijgen. En een consistente uitstraling speelt daarbij een belangrijke rol.

Dus: consistency is key

De uitspraak ‘consistency is key’ is dus ook zeker van toepassing op de communicatie van jouw bedrijfsidentiteit. Consistentie zorgt voor een groter vertrouwen bij klanten, het zorgt voor een beter besef van jouw bedrijfsidentiteit binnen én buiten jouw bedrijf en het zorgt voor een betere band met de klant. Zorg er dus voor dat jouw uitstraling consistent is. Als je hier hulp bij wilt, staat Karstens Mediamakers klaar voor je!